ריבוז - תפקוד ומחלות - ערכי מעבדה

ריבוזnone
פריחה על הסנטר
פריחה על הסנטר
ריבוז הוא סוכר המופיע בתכיפות רבה בטבע. ריבוז הוא מרכיב של חומצה ריבונוקלאית ונוקלאוטידים. גוף האדם מסוגל לסנתז את הריבוז עצמו.