TRACTUS SOLITARIUS - מבנה, תפקוד ומחלות - אֲנָטוֹמִיָה

דרכי יחידnone
הפרעות בשדיים
הפרעות בשדיים
דרכי הבידוד הם מסלול עצב מרכזי המוקף בגרעין הבודד. המסלול ממלא תפקיד מעל לכל תחושת הטעם והריח, שתאי החישה שלהם שולחים איתותים למרכזי דרך דרכי היחיד