עיכול בחזה - גורמים, תסמינים וטיפול - מחלות
none / מחלות / 2020

עיוות בחזהnone
הפרעות בשדיים
הפרעות בשדיים
עיוות בחזה הוא מום של בית החזה או עיוות בדופן החזה. מומים אלה הינם מולדים או נרכשים. צורות מולדות של עיוותים בחזה מופיעות ברוב המקרים