גנגליון סיליארי - מבנה, תפקוד ומחלות - אֲנָטוֹמִיָה

גנגליון סיליאריnone
פריחה על הסנטר
פריחה על הסנטר
הגנגליון הצלילי נמצא על עצב הראייה בגב גלגל העין. הסיבים הפראסימפתטיים מפנים את שריר הרירי, את תלמידי שריר הסוגרים של הכרית ואת שרירי העין הפנימיים. נגעים בגנגליון הרילי יכולים להיות