סנסציה - תפקוד, משימה ומחלות - תהליכי גוף

תְחוּשָׁהnone
הפרעות בשדיים
הפרעות בשדיים
התחושה היא שלב ראשוני של תפיסה ותואמת את הרושם התחושתי הראשוני שנעשה על ידי אברי החוש הנוירואנטומיים. כל תהליכי העיבוד, ובמיוחד ההערכה הרגשית של הרושם החושי, גורמים לתחושה במוח